ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดทำรายงานการศึกษาตัวชี้วัดสากลด้านรัฐบาลดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/63/0300)


9 Sep 63
149

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดทำรายงานการศึกษาตัวชี้วัดสากลด้านรัฐบาลดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/63/0300)

1

63-0300

27 ครั้ง