ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดทำรายงานการศึกษาตัวชี้วัดสากลด้านรัฐบาลดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/63/0300)


9 ก.ย. 63
133

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดทำรายงานการศึกษาตัวชี้วัดสากลด้านรัฐบาลดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/63/0300)

1

63-0300

26 ครั้ง