ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อซองพลาสติกแข็งใส 2 ด้านเพื่อใส่ใบประกาศนียบัตร ขนาด A4 (297 x 210 มิลลิเมตร) และวัสดุอุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรมโครงการหลักสูตรผู้แทนหน่วยงานเพื่อจัดทำการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐในองค์กร (DGA/63/0292)


8 Sep 63
183
1

63-0292

30 ครั้ง