ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างทำเสื้อยืดสกรีน โลโก้ค่านิยมองค์กร โครงการสื่อสารค่านิยมองค์กรใหม่ ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(DGA/63/0289)


3 Sep 63
131

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างทำเสื้อยืดสกรีน โลโก้ค่านิยมองค์กร โครงการสื่อสารค่านิยมองค์กรใหม่ ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(DGA/63/0289)

1

63-0289 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

30 ครั้ง