ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างพัฒนาระบบตรวจสอบสิทธิด้วยตนเองของโครงการเงินอุดหนุน เด็กแรกเกิดเพื่อเชื่อมโยงแอปพลิเคชันพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน (Citizen Portal) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/63/0297)


3 Sep 63
154
1

DGA-63-0297 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

29 ครั้ง