ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อสายสัญญาณสำหรับเชื่อมต่อระบบต่างๆภายในศูนย์ข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/63/0274)


3 Sep 63
136

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อสายสัญญาณสำหรับเชื่อมต่อระบบต่างๆภายในศูนย์ข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/63/0274)

1

63-0274

29 ครั้ง