ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างผลิตของที่ระลึกส่งเสริมการประชาสัมพันธ์องค์กร ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/63/0279)


2 ก.ย. 63
88
1

DGA-63-0279 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

30 ครั้ง