ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างดำเนินงานโครงการจัดทำแผนแม่บทบริการ สำหรับพอร์ทัลกลางเพื่อชาวต่างชาติ ระยะ ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/63/0237)


31 Aug 63
145

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างดำเนินงานโครงการจัดทำแผนแม่บทบริการ                สำหรับพอร์ทัลกลางเพื่อชาวต่างชาติ ระยะ ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖)    ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/63/0237)

1

63-0237 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

31 ครั้ง