ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างทำวิดีโอและแผ่นพับสำหรับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการให้ความรู้เรื่อง Digital Government Technology and Innovation Center:DGTi โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/63/0275)


31 Aug 63
152

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างทำวิดีโอและแผ่นพับสำหรับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการให้ความรู้เรื่อง Digital Government Technology and Innovation Center:DGTi โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/63/0275)

1

63-0275

39 ครั้ง