ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการเก็บรวบรวมข้อมูลของภาครัฐ (DGTi Git Service) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/63/0270)


28 Aug 63
129

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการเก็บรวบรวมข้อมูลของภาครัฐ  (DGTi Git Service) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (DGA/63/0270

1

5. 63-0270 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

30 ครั้ง