ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างการสอบบัญชี และประเมินการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/63/0235)


21 Aug 63
62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างการสอบบัญชี และประเมินการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/63/0235)

1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DGA-63-0235

16 ครั้ง