ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์แท่นชาร์จและถ่านชาร์จเพื่อสนับสนุน กิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/63/0263)


20 Aug 63
113
1

63-0263

42 ครั้ง