ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย DWDM ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/63/0258)


21 Aug 63
60
1

DGA-63-0258 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

7 ครั้ง