ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์เพื่อปรับปรุงระบบควบคุมการเข้าออก (Access Control System) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีคัดเลือก (DGA/63/0187)


14 Aug 63
78
1

DGA-63-0187 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

29 ครั้ง