ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์เพื่อปรับปรุงระบบควบคุมการเข้าออก (Access Control System) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีคัดเลือก (DGA/63/0187)


14 ส.ค. 63
64
1

DGA-63-0187 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

29 ครั้ง