ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์สำหรับระบบจัดการแอปพลิเคชั่นและแพลตฟอร์มแบบอัตโนมัติ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)(สพร.) เลขที่ DGA/63/0201 (e-bidding)


10 Aug 63
168
1

DGA-63-0201 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

34 ครั้ง