ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา สำหรับการพัฒนาระบบ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีคัดเลือก (DGA/63/0220)


31 ก.ค. 63
122
1

DGA-63-0220 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

34 ครั้ง