ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างพิมพ์เอกสารและคู่มือประกอบการจัดทำมาตรฐาน ข้อกำหนด และหลักเกณฑ์ตาม พ.ร.บ. การบริหารและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 ของ สพร. เลขที่ DGA/63/0245


31 ก.ค. 63
1234
1

DGA-63-0245 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

12345 ครั้ง