ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อรีฟิลสเปรย์น้ำหอมปรับอากาศ เพื่อใช้งานกับเครื่องจ่ายสเปรย์น้ำหอมปรับอากาศอัตโนมัติ ชั้น 11 16 17 18 และ 19 เลขที่ DGA/63/0253


30 Jul 63
79
1

63-0253

33 ครั้ง