ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้องานจัดซื้อสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ด้านเอกสารการนำเสนอ และบริหารจัดการ แบบรายปี ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/63/0203) ด้วยวิธี e-bidding


29 ก.ค. 63
67

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้องานจัดซื้อสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ด้านเอกสารการนำเสนอ และบริหารจัดการ แบบรายปี ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/63/0203) ด้วยวิธี e-bidding

1

63-0203 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

28 ครั้ง