ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างทำ Backdrop และ Logo ไดคัท สำหรับจัดอบรมพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐและเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง DGA/63/0251


24 ก.ค. 63
139

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างทำ Backdrop และ Logo ไดคัท สำหรับจัดอบรมพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐและเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง DGA/63/0251

1

63-0251

50 ครั้ง