ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างทำ Backdrop และ Logo ไดคัท สำหรับจัดอบรมพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐและเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง DGA/63/0251


24 Jul 63
149

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างทำ Backdrop และ Logo ไดคัท สำหรับจัดอบรมพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐและเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง DGA/63/0251

1

63-0251

51 ครั้ง