ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างบริการจัดทำและเผยแพร่เนื้อหา สำหรับสื่อเสียงประชาสัมพันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/63/0212)


21 ก.ค. 63
56

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างบริการจัดทำและเผยแพร่เนื้อหา สำหรับสื่อเสียงประชาสัมพันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/63/0212)

1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DGA-63-0212

26 ครั้ง