ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างพิธีเปิดโครงการศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ Digital Government Technology & Innovation Center ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/63/0226)


17 Jul 63
176

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างพิธีเปิดโครงการศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ Digital Government Technology & Innovation Center ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/63/0226)

1

63-0226 ประกาศผู้ชนะ

34 ครั้ง