ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาและให้บริการระบบกลาง ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฏหมาย พ.ศ. 2562 ระยะที่ 1 ด้วยวิธี e-bidding (DGA/63/0184)


8 ก.ค. 63
155

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาและให้บริการระบบกลาง ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฏหมาย พ.ศ. 2562 ระยะที่ 1 ด้วยวิธี e-bidding (DGA/63/0184)

1

63-0184 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

50 ครั้ง