ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อเตาอบไมโครเวฟ สำหรับใช้งานภายในพื้นที่ชั้น 11และชั้น 17 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/63/0277)


29 มิ.ย. 63
214

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อเตาอบไมโครเวฟ สำหรับใช้งานภายในพื้นที่ชั้น 11และชั้น 17 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/63/0277)

1

63-0227

68 ครั้ง