ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขนย้ายครุภัณฑ์และวัสดุควบคุมของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/63/0215)


5 มิ.ย. 63
95
1

63-0215

44 ครั้ง