ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อซองพลาสติกแข็งใส ๒ ด้าน เพื่อใส่ใบประกาศนียบัตร ขนาด A4 (297 x 210 มิลลิเมตร) จำนวน ๑๒๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/63/0219)


17 มิ.ย. 63
117
1

63-0219

69 ครั้ง