ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำเอกสาร (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563-2565 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/63/0213)


15 Jun 63
188

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำเอกสาร (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563-2565 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/63/0213)

1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

42 ครั้ง