ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำเอกสาร (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563-2565 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/63/0213)


15 มิ.ย. 63
1234

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำเอกสาร (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563-2565 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/63/0213)

1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

12345 ครั้ง