ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดหาพร้อมติดตั้งแบตเตอรี่สำหรับไฟส่งสว่างฉุกเฉิน (Emergency light) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/63/0216)


12 มิ.ย. 63
101

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดหาพร้อมติดตั้งแบตเตอรี่สำหรับไฟส่งสว่างฉุกเฉิน (Emergency light) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/63/0216)

1

63-0216

37 ครั้ง