ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมประตูบานเลือนและจ้างเดินสาย LAN ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/63/0214)


9 Jun 63
93

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมประตูบานเลือนและจ้างเดินสาย LAN ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/63/0214)

1

63-0214

34 ครั้ง