ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมประตูบานเลือนและจ้างเดินสาย LAN ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/63/0214)


9 มิ.ย. 63
1234

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมประตูบานเลือนและจ้างเดินสาย LAN ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/63/0214)

1

63-0214

12345 ครั้ง