ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขนย้ายครุภัณฑ์และวัสดุควบคุมของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/63/0215)


5 มิ.ย. 63
71
1

63-0215

32 ครั้ง