ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซอฟต์แวร์วิเคราะห์และบริหารข้อมูล ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/63/0200)


2 มิ.ย. 63
88
1

DGA-63-0200 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

33 ครั้ง