ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบและผลิตหนังสือแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ ฉบับย่อ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง DGA/63/0206


26 May 63
155

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบและผลิตหนังสือแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ ฉบับย่อ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง DGA/63/0206

1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

49 ครั้ง