ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่สำนักงาน ๕ ชั้น ระยะเวลา ๕ เดือน (DGA/63/0087)


24 Apr 63
148

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่สำนักงาน ๕ ชั้น ระยะเวลา ๕ เดือน (DGA/63/0087)

1

ประกาศผู้ชนะ หจก เอ อี เคฯ

49 ครั้ง