ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการบริหารผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession Management) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/63/0182)


15 เม.ย. 63
118
1

DGA-63-0182 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

62 ครั้ง