ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษา (MA) อุปกรณ์ระบบเครือข่าย และซอฟต์แวร์ ศูนย์ข้อมูลหลักและศูนย์ข้อมูลสำรอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/63/0164)


13 เม.ย. 63
150

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษา (MA) อุปกรณ์ระบบเครือข่าย และซอฟต์แวร์ ศูนย์ข้อมูลหลักและศูนย์ข้อมูลสำรอง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/63/0164)

1

ประกาศผู้ชนะ

36 ครั้ง