ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษา (MA) อุปกรณ์ระบบเครือข่าย และซอฟต์แวร์ ศูนย์ข้อมูลหลักและศูนย์ข้อมูลสำรอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/63/0164)


13 Apr 63
157

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษา (MA) อุปกรณ์ระบบเครือข่าย และซอฟต์แวร์ ศูนย์ข้อมูลหลักและศูนย์ข้อมูลสำรอง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/63/0164)

1

ประกาศผู้ชนะ

37 ครั้ง