ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับระบบคลาวด์ภาครัฐ (Government Cloud: G-cloud) ระยะเวลา ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ เม.ย. ๖๓ – ๓๐ ก.ย. ๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/63/0165)


27 Mar 63
181

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับระบบคลาวด์ภาครัฐ (Government Cloud: G-cloud) ระยะเวลา ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ เม.ย. ๖๓ – ๓๐ ก.ย. ๖๓              โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/63/0165) 

1

63-0165 ประกาศผลผู้ชนะ (CAT)

70 ครั้ง