ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างบริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้บริการในรูปแบบ Software as a Service บนระบบ G-Cloud ระยะเวลา ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ เม.ย. ๖๓ – ๓๐ ก.ย. ๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/63/0162)


27 Mar 63
211

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างบริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้บริการในรูปแบบ Software as a Service บนระบบ G-Cloud ระยะเวลา ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ เม.ย. ๖๓ – ๓๐ ก.ย. ๖๓  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง              (DGA/63/0162)

1

63-0162 ประกาศผลผู้ชนะ (CDG)

83 ครั้ง