ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการระบบการติดต่อสื่อสารแบบออนไลน์สำหรับหน่วยงานภาครัฐ ผ่านอุปกรณ์สื่อสารแบบเคลื่อนที่ (Government Chat: G-Chat) ระยะเวลา ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๖๒ – ๓๑ มี.ค. ๖๓ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/63/0177)


26 Mar 63
145

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการระบบการติดต่อสื่อสารแบบออนไลน์สำหรับหน่วยงานภาครัฐ ผ่านอุปกรณ์สื่อสารแบบเคลื่อนที่ (Government Chat: G-Chat) ระยะเวลา ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๖๒ – ๓๑ มี.ค. ๖๓ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/63/0177)

1

ประกาศผู้ชนะ 63-0177

68 ครั้ง