ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการประชุมทางไกลออนไลน์ (Gin Conference) ระยะเวลา ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ เม.ย. ๖๓ – ๓๐ ก.ย. ๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/63/0176)


26 Mar 63
139

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการประชุมทางไกลออนไลน์ (Gin Conference) ระยะเวลา ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ เม.ย. ๖๓ – ๓๐ ก.ย. ๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/63/0176)

1

ประกาศผู้ชนะ

50 ครั้ง