ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างปรับปรุงระบบแจ้งข้อมูลข่าวสารภาครัฐสำหรับการประเมินการชี้แจงประเด็นสำคัญที่ทันต่อสถานการณ์ ส่วนที่ 1 ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/63/0159)


24 มี.ค. 63
68
1

DGA-63-0159 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

18 ครั้ง