ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อลิขสิทธิ์การใช้งาน Microsoft SPLA License โครงการจัดซื้อลิขสิทธิ์การใช้งาน Microsoft SPLA Licenses สำหรับให้บริการระบบคลาวด์ภาครัฐ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/63/0139)


5 Mar 63
171

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อลิขสิทธิ์การใช้งาน Microsoft SPLA License โครงการจัดซื้อลิขสิทธิ์การใช้งาน Microsoft SPLA Licenses สำหรับให้บริการระบบคลาวด์ภาครัฐ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/63/0139)

1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

95 ครั้ง