ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบ VDO WALL ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/63/0138)


28 ก.พ. 63
100
1

DGA-63-0138 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

51 ครั้ง