ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบริการสถานที่ออกกำลังกายของเจ้าหน้าที่ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/63/0149)


28 ก.พ. 63
71
1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (DGA-63-0149)

38 ครั้ง