ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่าสถานที่จัดเก็บอุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/63/0153)


27 ก.พ. 63
1234

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่าสถานที่จัดเก็บอุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/63/0153)

1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

12345 ครั้ง