ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อและติดตั้งระบบควบคุมการเข้าออก (Access Control System) ชั้น ๑๑ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/63/0125)


13 Feb 63
112
1