ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา "จัดซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์สำหรับบำรุงรักษาเครื่องมือเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูล (Data Integration Tools) สำหรับโครงการบูรณาการข้อมูลและระบบงานภาครัฐ เพื่อสนับสนุนมาตรการและนโยบายของรัฐ โดยวิธีคัดเลือก DGA/63/0112


13 ก.พ. 63
1234

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา "จัดซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์สำหรับบำรุงรักษาเครื่องมือเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูล (Data Integration Tools) สำหรับโครงการบูรณาการข้อมูลและระบบงานภาครัฐ เพื่อสนับสนุนมาตรการและนโยบายของรัฐ โดยวิธีคัดเลือก DGA/63/0112

1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

12345 ครั้ง