ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา "จัดซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์สำหรับบำรุงรักษาเครื่องมือเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูล (Data Integration Tools) สำหรับโครงการบูรณาการข้อมูลและระบบงานภาครัฐ เพื่อสนับสนุนมาตรการและนโยบายของรัฐ โดยวิธีคัดเลือก DGA/63/0112


13 Feb 63
196

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา "จัดซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์สำหรับบำรุงรักษาเครื่องมือเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูล (Data Integration Tools) สำหรับโครงการบูรณาการข้อมูลและระบบงานภาครัฐ เพื่อสนับสนุนมาตรการและนโยบายของรัฐ โดยวิธีคัดเลือก DGA/63/0112

1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

128 ครั้ง