ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา "จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ระยะเวลา 3 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 – วันที่ 30 เมษายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/63/0133)


29 Jan 63
126

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา "จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ระยะเวลา 3 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 – วันที่ 30 เมษายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/63/0133)

1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

77 ครั้ง