ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างดำเนินการสำรวจ โครงการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๓ ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/63/0108)


28 ม.ค. 63
150
1

63-0108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

87 ครั้ง