ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างดำเนินการสำรวจ โครงการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๓ ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/63/0108)


28 Jan 63
170
1

63-0108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

88 ครั้ง