ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลและแบ่งปันข้อมูล (File Sharing) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/62/0263)


26 ธ.ค. 62
221

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลและแบ่งปันข้อมูล  (File Sharing)  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (DGA/62/0263)

1

62-0263 ประกาศผู้ชนะจ้างพัฒนาระบบ file sharing

137 ครั้ง