ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ระยะเวลา 1 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง DGA/63/0109


20 Dec 62
169

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ระยะเวลา 1 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง DGA/63/0109

1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DGA-63-0103

88 ครั้ง