ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายพร้อมจัดซื้อฟังชั่นซอฟต์แวร์ระบบป้องกันภัยคุกคามทางด้านเครือข่ายสารสนเทศและต่ออายุการดูแลอุปกรณ์ไฟล์วอลล์ ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/63/0099)


20 Dec 62
172
1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (DGA-63-0099)

113 ครั้ง